ΑΔΡΑΧΤΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Σωματείο ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2002 . Το ιδρυτικό υπογράφουν 50 Ελευσίνιες.