Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Παππάς Λεωνίδας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο  και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Κουρούνη Γεώργιο

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουρούνης,
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μαυρογιάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκουναράκης Παύλος,
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουκουναράκη Παύλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης,
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Κουρούνη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μενέλαου Μίχα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Λιάσκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουρούνης.