ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάμης Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρώνη Χαράλαμπο.

 Ενώ:

i. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουκουναράκη Παύλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάμης Γεώργιος,

ii. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσάμη Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκουναράκης Παύλος                

iii. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Κονδύλη Μαρίας – Ιωάννας, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρυπιτσίδης Χρήστος.

 iv. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τρυπιτσίδη Χρήστου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κονδύλη Μαρία – Ιωάννα

v. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σεμερτζίδη Χαράλαμπου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρώνης Χαράλαμπος.  

vi. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ανδρώνη Χαράλαμπου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σεμερτζίδης Χαράλαμπος.

vii. Τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κ. Μπάρδη Μελετίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαφαράς Χαράλαμπος.

viii. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσαφαρά Χαράλαμπου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπάρδης Μελέτιος.  

ix. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Χαλκιαδάκη Ειρήνης, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σεμερτζίδης Χαράλαμπος.