Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο

Ενώ:

  1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μενέλαος Μίχας
  2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μαυρογιάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
  3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Ηλιόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
  4. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μενέλαος Μίχας
  5. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ζωή Στραϊτούρη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη
  6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μενέλαου Μίχα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς
  7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φώτιου – Παναγιώτη Τατάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Παπαγιάνναρος
  8. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Παπαγιάναρου,  όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης