ΤΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντιδήμαρχος Για θέματα πολιτισμού

 Αρμοδιότητες:
-Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και προετοιμασία της διοργάνωσης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».