Γ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑς

Alt

Πρόσκληση ιδιοκτητών γής στο υπό Κατασκευή Επιχειρηματικό Πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας

Δείτε την Πρόσκληση