ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων έτους 2024 του Δήμου Ελευσίνας

Alt
21 Ιουν 2024 1:04 PM

Ο Δήμος Ελευσίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και την υπ’ αριθμ. 87/2021 (ΑΔΑ: 62ΨΜΩΡΒ-Ν5Θ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός Εμποροπανηγύρεων), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στις 30/06/2024, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Δήμος Ελευσίνας δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της θρησκευτικής εορτής. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα είδη προς πώληση και ο αριθμός των επιθυμητών θέσεων (σε τετραγωνικά τετράμετρα), ανά εμποροπανήγυρη. Η κατάθεση πλήρους αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ή και η πληρωμή του προβλεπόμενου τέλους, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο (ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου Ελευσίνας.

Για την τελική άδεια, για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, αρμοδιότητα έχει ειδική ομάδα έργου και απαιτείται απόφαση Δημάρχου (άρθρο 6 του προαναφερθέντος κανονισμού).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ