Διενέργεια Rapid Test στην περιοχή Αεροδρομίου και στον Οικισμό Νέος Πόντος

Alt
30 Δεκ 2020 6:48 PM

Την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου από́ τις 9:00 έως και τις 12:00 θα βρίσκονται -σε παράλληλες δράσεις-  δυο κλιμάκια του ΕΟΔΥ, στον Δήμο Ελευσίνας για τη διενέργεια rapid tests.

Αυτήν τη φορά́, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, που δεν κατοικούν στο κέντρο της πόλης, τα κλιμάκια θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

  • Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού́ Ναού́ Υψώσεως Τιμίου Σταυρού́ (Τσακάλι Μαγούλας - Οικισμός Νέος Πόντος)
  • Περιοχή́ Αεροδρομίου (Πολιτιστικό́ Κέντρο "Νέα Τραπεζούντα")

Κατά́ την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί́ να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον Αριθμό́ της Αστυνομικής σας Ταυτότητας.

Απευθύνουμε έκκληση για τη συμμετοχή́ όσον το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας, καθώς η παρουσία όλων μας κρίνεται αναγκαία.

Σημειώνεται, πως οι δράσεις διενεργούνται με τη συμβολή́ των Πολιτιστικών Συλλόγων, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά́ για τη συνεργασία.