ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ

07 Ιουν 2024 12:35 PM

 

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας-Μαγούλας πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο 10ο  Δημοτικό σχολείο και 10ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ασπροπύργου. Η δράση αφορούσε θέματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Παρακολούθησαν τη δράση γονείς μαθητών, διδακτικό προσωπικό και μέλη του συλλόγου γονέων. Ακολούθησε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Ευχαριστούμε την κοινωνική λειτουργό του σχολείου Κα Αλεξάνδρα Μπάκα για την πρόσκληση και την στήριξη.