Δωρεά πόσιμου εμφιαλωμένου νερού από την Εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας για τις άμεσες ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Alt
27 Νοε 2020 12:22 PM
Κατηγορία: Πρόνοια

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ διέθεσε ως δωρεά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας 2 παλέτες πόσιμου εμφιαλωμένου νερού, το οποίο διανεμήθηκε προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στον μεικτό οικισμό/καταυλισμό στη θέση Σκλήρι στη Μαγούλα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Δήμος Ελευσίνας ευχαριστεί την Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την άμεση ανταπόκρισή της στην κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης, καθώς και για τη διαρκή συνδρομή και προσφορά της –στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εταιρείας- προς όφελος των πολιτών της περιοχής.