Ενημέρωση για covid-19 και rapid test στους εργαζόμενους του Δήμου

19 Φεβ 2021 11:50 AM

Πραγματοποιήθηκε εχτές στις Υπηρεσίες του Δήμου σε Ελευσίνα και Μαγούλα καθώς και στα Νομικά́ Πρόσωπα, ενημέρωση από́ τον Ιατρό́ Εργασίας που αφορά́ στον covid -19, τις μεταλλάξεις του ιού́, τον εμβολιασμό́ και την προστασία σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις.

Παράλληλα πραγματοποιηθήκαν rapid test στους εργαζόμενους που ήταν παρόντες στην εργασία τους.

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν 211 εργαζόμενοι και όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά.

Η προστασία της υγείας των εργαζομένων είναι προτεραιότητα μας και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την διασπορά του ιού.