Επίβλεψη έργου «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Ελευσίνας»

Alt
05 Νοε 2020 11:30 AM

Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ουσιαστική υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η βελτίωση της σχολικής υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Ελευσίνας 2019» υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργ. Οικονόμου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθ. Μαυρογιάννη και την επιβλέπουσα του έργου κα. Ειρ. Σιτζίμη Μηχανικό του Δήμου, επισκέφτηκαν το 7ο Δημοτικό και το Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα στο 7Ο Δημοτικό Σχολείο επισκευάζονται φθορές και βλάβες που παρουσιάστηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πραγματοποιούνται εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, στεγανοποίηση παραθύρων, αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και συντήρηση και επισκευή της κεντρικής θέρμανσης του σχολείου.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο εκτελούντα εργασίες αποκατάστασης βλαβών εσωτερικά των αιθουσών με παράλληλο χρωματισμό τους και αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων για τοποθέτηση νέων ενεργειακών.

Οι εργασίες αποκατάστασης σε φθορές υποδομών θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Σχολικές Μονάδες σε Ελευσίνα και Μαγούλα το επόμενο διάστημα.

Με την υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων αναμένεται η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας και η επίτευξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.