Εργασίες Συντήρησης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης

Alt
26 Νοε 2020 12:23 PM

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Συντήρησης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, ανέρχεται σε 60.000 € και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  • υγρομόνωση της οροφής του κτιρίου και τοποθέτηση υδρορροών,
  • εξωτερικές διαμορφώσεις του εδάφους και της εισόδου για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα,
  • τοποθέτηση υπογειοποιημένου αγωγού για την απορροή των ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στον εξωτερικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου.

Οι παραπάνω εργασίες σκοπό έχουν:

  • να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συσσώρευση υδάτων στην οροφή του κλειστού Γυμναστηρίου,
  • να αντιμετωπιστούν προβλήματα υγρασιών επί των θεμελιώσεων στη βόρεια πλευρά του κτιρίου,
  • να αποτραπεί η συσσώρευση υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο βόρεια του κτιρίου με την παράλληλη διαμόρφωση χώρων φύτευσης και στάθμευσης,
  • να αποτραπεί η εισροή υδάτων από την είσοδο του γηπέδου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και να αποχετευτούν τα όμβρια ύδατα του εξωτερικού χώρου.

Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν επιβεβλημένες, λόγω της έλλειψης εργασιών συντήρησης για χρόνια στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου και είναι ενταγμένες σε ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων στους αθλητικούς και βοηθητικούς χώρους που έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, με αυτές τις εργασίες δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα για το Στάδιο και αποκαθίσταται η ασφάλεια των αθλητικών χώρων.

Συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για σύγχρονους και ασφαλείς δημόσιους αθλητικούς χώρους προς χρήση των αθλητικών ομάδων και των κατοίκων του Δήμου μας.