Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας εγκαθίσταται σε νέο κτίριο

Alt
11 Απρ 2019 7:42 AM
Κατηγορία: Πρόνοια

Διακοπή/παύση εξυπηρέτησης του κοινού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαιτούμενες εργασίες μεταφοράς του εξοπλισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ, καθώς και μετεγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού της Διεύθυνσης, από το παλαιό στο νέο μισθωμένο κτήριο επί της οδού Ρήγα Φεραίου 70, στην Ελευσίνα.