11η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 19:00

Π.Π.Ε. - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης
1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Εleusis 2021-.Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».
Νομικά
3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γκλιάτη Σπυρίδωνα αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εταιρεία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.
4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ηλιοπούλου Ζωής αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (ΑΓ 13277/2018) που άσκησε η Αλιμπέρτη Ρουμπίνη κατά της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας Αττικής & Υπουργού Οικονομικών.
5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δημομελέτη Γεωργίας αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής ΠΡ 1315/13-2-2017 που άσκησε ο Παυλόπουλος Παναγιώτης.
6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Λινάρδου Κων/νας αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής ΠΡ 1347/14-2-2017 που άσκησε ο Κοτζιάς Σταμάτιος κατά του από 9-1-2017 αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου και των με αρ. 4215/2016 5234/2016 & 61/2017 αποφάσεων του Δήμου.