ΘΕΜΑΤΑ 15η (Μεικτή) Συνεδρίαση του Δ. Σ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 20:00