ΘΕΜΑΤΑ 29η Συνεδρίαση του Δ. Σ.Tετάρτη 31 Αυγούστου 2022


ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
1. Λήψη απόφασης για την μερική αποδοχή της ένστασης που υποβλήθηκε κατά τη νέα ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ 6 κάτω Σαρανταπόταμος»
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας» όπως αυτή αναρτήθηκε σε διάγραμμα κλίμακας 1:2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 120/22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Λήψη απόφαση για την έγκριση εισόδου – εξόδου με υποβιβασμό πεζοδρομίου έμπροσθεν υφιστάμενης δραστηριότητας «Αρτοποιείο Εργαστήριο Ειδών ζαχαροπλαστικής» με την επωνυμία «Αναστασία Σιολή» επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως 28 στην εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας Ο.Τ. 253.
4. Λήψη απόφαση για την έγκριση εισόδου – εξόδου με υποβιβασμό πεζοδρομίου έμπροσθεν υφιστάμενης δραστηριότητας «Υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων» επί της οδού Νικολαϊδου 90Α με την επωνυμία «Λήψη απόφαση για την έγκριση εισόδου – εξόδου με υποβιβασμό πεζοδρομίου έμπροσθεν υφιστάμενης δραστηριότητας
ELEFSIS PARK & WASH E.E.», στην εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας Ο.Τ. 119.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση απότμησης κρασπέδου επί της οδού Αδελφών Μουρίκη έμπροσθεν των Ο.Τ 48Β & Ο.Τ.42Γ μήκους 42 μέτρων για την ενεργοποίηση των θέσεων στάθμευσης των ιδιοκτητών κατοικιών Ο.Ε.Κ.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγηση οριοθέτησης χώρου στάθμευσης στην πρόσοψη του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρκέλλας επί της οδού Τραπεζούντος 45 της Δ.Ε. Ελευσίνας για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Ναού.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α επί της οδού Κουγιουμτζόγλου 86 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α επί της οδού Αισχύλου 42 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης οριοθέτησης εισόδου – εξόδου στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α επί της οδού Τραπεζούντος 40 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΝΟΜΙΚΑ
11.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτελέσεως (ΕΔ34/2022) που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 41048/8-4-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Επιτροπή αναστολών).
12.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου προκειμένου να χειριστεί τις υποθέσεις επιβολής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για τα έτη 2007 & 2008.
13. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που άσκησαν δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ8202/8-5-2019).

ΓΕΝΙΚΑ
14. Επί αιτήματος ΠΡΕΠΥ (Προαγωνιστικός Έλεγχος Πρόληψης Υγείας) περί παραχώρηση χώρου.
15.Eπί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής ΚΚΕ περί παραχώρηση χώρου.

 

ΔΣ16112022

ΔΣ17112022

OE22112022

ΕΠΖ06122022

ΔΣ14122022Α

ΟΕ20122022

ΟΕ27122022

ΔΣ22022023

ΟΕ28032023

ΔΣ04042023