Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Alt
11 Σεπ 2020 9:36 AM

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας την Τετάρτη 02/09, η έγκριση μελέτης και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων» σε Ελευσίνα και Μαγούλα, ύψους 410 χιλ ευρώ και 366 χιλ ευρώ αντίστοιχα.

Με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα επισκευασθούν φθορές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πεζοδρόμια της Ελευσίνας και της Μαγούλας, που δημιουργήθηκαν προϊόντος του χρόνου σε πεζοδρόμια, δηλαδή σπασμένες πλάκες πεζοδρομίων εξαιτίας ανάβασης αυτοκινήτων είτε ανασηκωμένες πλάκες λόγω ριζικού συστήματος των υπάρχοντών δέντρων.

Επιπλέον θα επισκευαστούν πλάκες πεζοδρομίων πρόσβασης ΑμεΑ καθώς επίσης θα κατασκευαστούν ράμπες για ΑμεΑ.

Οι εργασίες ανάπλασης έχουν στόχο τη λειτουργική και αισθητική βελτίωση των πεζοδρομίων σε Ελευσίνα και Μαγούλα, αλλά κυρίως την ασφάλεια των μετακινήσεων πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.