Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων και Δημοτικού Οδοφωτισμού

Alt
19 Οκτ 2020 12:47 PM

Ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης των Δημοτικών Κτιρίων καθώς επίσης και η ανάγκη εκπόνησης της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης  του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ελευσίνας.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα & εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν σήμερα θέματα ζωτικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι συνυφασμένες με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων, την πράσινη ανάπτυξη, την ενεργειακή φτώχεια, την κυκλική οικονομία, την κλιματική αλλαγή, το σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων σε πρώτο στάδιο έχει σκοπό την ανάλυση του ενεργειακού προφίλ των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ελευσίνας (Δημοτικά Κτήρια και Σχολεία) και την διατύπωση προτάσεων ενεργειακών παρεμβάσεων, προκειμένου τα κτίρια να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Αντίστοιχα η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού έχει σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων του Δήμου καθώς επίσης και την δημιουργία χρηματοδοτικού μοντέλου για την αναμενόμενη επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα & εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει σήμερα να αποτελεί κύρια προτεραιότητα στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό ενός Δήμου.

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από παρεμβάσεις στα Δημόσια Κτήρια, τον Οδικό Φωτισμό, το Φυσικό Αέριο, την Ηλεκτροκίνηση και την ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αυτή είναι πλέον και η κατεύθυνση που ακολουθεί ο Δήμος Ελευσίνας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στην διάθεση του.