Παρεμβάσεις στο κτήριο του Β’ Κ.Α.Π.Η.

Alt
22 Δεκ 2020 12:55 PM

Πραγματοποιήθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας η αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων του Β’ Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας, με νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Επίσης πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των φθαρμένων θερμαντικών σωμάτων με παράλληλη αύξηση της θερμαντικής τους ικανότητας.

Στο διάστημα που ακολουθεί προγραμματίζονται και άλλες λειτουργικές παρεμβάσεις όπως επίσης και εργασίες ευπρεπισμού του εν λόγω κτηρίου, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Δήμου, προκειμένου να μετατραπεί σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο προς όφελος των μελών του.

 

Η Πρόεδρος Άνθη – Γκιόκα Σεβασμία

Ο Αντιπρόεδρος Ρόκας Ευάγγελος