Πολιτική Προστασία

Alt
07 Ιουν 2019 7:36 AM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους (Links) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ γιά:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

2, ΣΕΙΣΜΟΥΣ

3. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

4. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  

5. ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVEZO III

2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ-ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

3. ΝΟΜΟΣ 4662/2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ