ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Alt

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΚΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ