ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.760,00€ με ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16.

Ημ/νία Δημοσίευσης: Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2020
Σχετικά Αρχεία: Package icon optiki ina.zip