ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Ημ/νία Δημοσίευσης: Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2020
Σχετικά Αρχεία: Package icon plistiko.zip