Πρόσκληση συμμετοχής στην Τρίτη θεματική διαβούλευση του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Ελευσίνας

Alt

Πρόσκληση συμμετοχής στην «Τρίτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Ελευσίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ