ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 3 Aπριλίου 2024 και ώρα 18:30

Ημ/νία: Παρασκευή, Μάρτιος 29, 2024
Συλλογικό Όργανο: Δημοτική Επιτροπή