ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 9:30

Ημ/νία: Παρασκευή, Ιούνιος 7, 2024
Συλλογικό Όργανο: Δημοτική Επιτροπή