Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση μελέτης για την δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο

Alt
03 Δεκ 2020 1:54 PM

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση μελέτης από το Πράσινο Ταμείο με αντικείμενο την δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο.

Με την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), ανοίγει ο δρόμος προκειμένου ο Δήμος μας να υλοποιήσει τον σχεδιασμό για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου του με ηλεκτρικά οχήματα, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.

Επιπλέον, γίνεται ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να μπει η ηλεκτροκίνηση στην ζωή των δημοτών, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την τοπική οικονομία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη ή σχεδιάζουν να προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα, αξιοποιώντας σχετικές επιδοτήσεις και προγράμματα.

Ως Δήμος διεκδικούμε κάθε διαθέσιμη πηγή πόρων για έργα και υποδομές, προς όφελος των Δημοτών της Ελευσίνας και της Μαγούλας.