Ανδρώνης Χαράλαμπος

Αστυνομικός

- Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας
- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
- Μέλος ΔΣ του ΠΑΚΠΠΑ