1975-2005 30 χρόνια ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ

Η 30χρονη πορεία των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ μέσα από φωτογραφίες και κείμενα από τα προγράμματα των εκδηλώσεων. Έκδοση 2007.