ΑΝΑΤΟΠΙΣΗ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΙ

Ιστορικό και παρουσίαση των έργων του γλύπτη Θόδωρου στην Γλυπτική εγκατάσταση στους βιομηχανικούς χώρους του εργοστασίου «ΚΡΟΝΟΣ», Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005.