ΛΑΪΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Έθιμα και παραδόσεις της Ελευσίνας. Συγγραφέας Βαγγέλης Λιάπης. Έκδοση 1998.