"Τα ζωντανά παραμύθια της ζωής" των παιδικών χρόνων στην γενέτειρά της, την Ήπειρο, μέχρι την μετοίκηση στην Αθήνα και την εγκατάσταση στην πόλη μας, της παιδαγωγού και προϊσταμένης των παιδικών σταθμών της Ελευσίνας κ. Κατερίνας Κολιοφώτη. 

Επανέκδοση ΠΑΚΠΠΑ - ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ