Π.Α.Κ.Π.Π.Α. - Παιδικοί Σταθμοί

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εντελώς δωρεάν προς τους δημότες.

Ο Δήμος Ελευσίνας, στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο αρτιότερα γίνεται το  κοινωνικό του έργο και με πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στην οικογένεια κάθε πολίτη, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της προσχολικής αγωγής.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας λειτουργούν υπό την εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας από το 2011 ύστερα από τη συνένωση με άλλα νομικά πρόσωπα με το σχέδιο “Καλλικράτης”.
Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν βάση της υπ΄ αριθμ. 232/04 πράξης του ΔΣ του Δήμου Ελευσίνας που ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό και του πρότυπου κανονισμού ΦΕΚ 497 αριθμ. 16065 βάση του οποίου ρυθμίζονται όλα τα λειτουργικά του θέματα. Αρχίζουν τη λειτουργία τους από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιουλίου. Υπόκεινται σε καθεστώς διακοπών από 24 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου και από την Μ. Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά καθώς και τον μήνα Αύγουστο που παραμένουν κλειστοί. Επίσης δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των δημοσίων υπηρεσιών.

Ωράριο λειτουργίας :

07:00 π.μ. - 16:00 μ.μ. το χειμώνα (15/10 – 15/05) κάθε έτος
06:45 π.μ. – 16:00 μ.μ. το καλοκαιρι (15/ - 15/10) κάθε ετος
Ώρα  προσέλευσης : 07:00 π.μ. - 08:30 π.μ.
Ώρα αποχώρησης :  12:45μ.μ. - 15:50 μ.μ.


Τα τμήματα προσχολικής αγωγής είναι κυρίαρχα χώροι Αγωγής και παράλληλα κέντρα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας, υγιεινούς παραμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν:

1. Πολύπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη στα παιδιά σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
2. Την απαραίτητη φροντίδα  (υγιεινή παραμονή και διατροφή) που λόγω της εργασίας των γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν τους παρέχεται.
3. Εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση με προγράμματα που βασίζονται ανάλογα με την νοητική και ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και προσφέρουν ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού.
4. Εξάλειψη κατά το δυνατό των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό και φυλετικό επίπεδο των γονέων.
5. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.
6. Βοήθεια στην οικογένεια για αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών τους προβλημάτων.


Φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία τους:

Να αποκτήσουν τα παιδιά καλλιέργεια, γνώση αλλά και τρόπους συμπεριφοράς ζωής και σκέψης έτσι ώστε να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα, βασιζόμενα στην προσωπικότητά τους, να είναι υπεύθυνα, δημιουργικά, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και κοινωνικοποιημένα άτομα.

Στόχος και λειτουργία:

Η εφαρμογή αντιαυταρχικής, παιδοκεντρικής, ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού των Παιδικών σταθμών.

Παιδαγωγικές αρχές των παιδικών σταθμών:

1. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στο σχετικό χάρτη του ΟΗΕ, στις διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η διασφάλιση του κλίματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ των παιδιών.
3. Ο σεβασμός στις ατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες.
4. Η κάλυψη της ανάγκης για ελευθερία έκφρασης.
5. Η ήρεμη, ευχάριστη, συνεργατική ατμόσφαιρα στους παιδικούς σταθμούς που χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό μεταξύ, του προσωπικού και των παιδιών, των παιδιών μεταξύ τους, του προσωπικού και των γονέων.
6. Τα μέσα προσέγγισης των παιδιών για την επίτευξη του στόχου της αγωγής και εκπαίδευσης για την ομαλή εξέλιξή τους είναι:
• η αγάπη
• η εμπιστοσύνη και η κατανόηση
• ο διάλογος, η επεξήγηση
• η αποδοχή της ιδιαιτερότητας (πολιτική, εθνική, θρησκευτική, κοινωνική).


Ημερήσια απασχόληση:

Στους παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται πρόγραμμα για την αρμονική ανάπτυξη των παιδιών στον νοητικό, κοινωνικοσυναισθηματικό, αισθητικό, κινητικό και γνωστικό τομέα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό του σταθμού η καταναγκαστική επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε αυτής της απαγόρευσης αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερολογίου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση, η ομαλή ένταξη των παιδιών στην ομάδα, η ενίσχυση της εξελικτικής πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.
Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ΕΥΕΛΙΚΤΟ, τηρώντας όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αποχώρηση, ώρες φαγητού, διαλείμματος.

Ενδεικτικό πρόγραμμα παιδικού σταθμού:

07:00 – 08:30 : Υποδοχή των παιδιών. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις “παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων” συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό – κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.

08:30 – 09:00 : Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό (ομάδες στην τουαλέτα για ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας). Συνεχίζεται η υποδοχή και γίνεται συζήτηση, συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών και του παιδαγωγού.

09:00 – 09:30 : Πρωινό. Τα παιδιά – με ομάδες εργασίας – συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας.

09:30 – 10:00 : ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά σε κύκλο με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες.

10:00 – 11:00 : Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.

11:00 – 12:00 : Διάλειμμα των παιδιών – εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματα – διάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. Προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις “γωνιές” ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση – Προγραφή – Προαρίθμηση.

12:00 – 13:00 : Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά σε ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό.

13:00 – 15:00 : Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων – πληροφόρησης. Παιχνίδια με το λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα. Αυτοσχεδιασμοί, φαντασία.

15:00 – 15:45 : Απογευματινό. Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση.


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα νήπια των παιδικών σταθμών παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό - δεκατιανό – μεσημεριανό και μέριμνα για απογευματινό) και το διαιτολόγιο καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της διαιτολογίας και παιδιατρικής για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.

Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το αναγραφόμενο στην υπ΄ αριθμ. Γ2α/οικ 4108/1988 ΦΕΚ 546/2-08-1988.

Το διαιτολόγιο αναρτάται σε εμφανές σημείο και λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την χορήγηση νωπών φρούτων και λαχανικών, εγχώριου, νωπού κρέατος. Απαγορεύονται τροφές με συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ύλες κ.λ.π.


ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με ευθύνη της προϊσταμένης,  με τη συνεργασία της υπευθύνου, τη βοήθεια των παιδαγωγών και όλου του προσωπικού διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά ως εξής:

• Γιορτή Χριστουγέννων μεταξύ 15-23 Δεκεμβρίου η εργαστήρια (λόγω της προσαρμογής και της μικρής ηλικίας των παιδιών) με τη συμμετοχή των γονέων στους χώρους των παιδικών σταθμών.
• Αποκριάτικη εκδήλωση για όλους τους παιδικούς ή εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Πασχαλινά εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Καλοκαιρινή εκδήλωση όλων των παιδικών με θεατρικά – χορό ή εργαστήρια με τη συμμετοχή των γονέων.
• Δεν πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις κατά τις εθνικές επετείους 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου γιατί τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν είναι νοητικά και ΚΥΡΙΑ ψυχοσυναισθηματικά ώριμα να κατανοήσουν έννοιες όπως ο πόλεμος, η καταστροφή, ο βομβαρδισμός κ.λ.π. Σε αυτές τις εθνικές επετείους γίνονται οι σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια της διαθεματικής ενότητας, εικαστικά εργαστήρια, μουσική και κινητική αγωγή κ.λ.π.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται στους παιδικούς σταθμούς μας από τις παιδαγωγούς σαν ευκαιρίες να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν με πιο επίσημο τρόπο τη φαντασία τους να νοιώσουν περήφανα και άξια, να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση τους, η δημιουργικότητα και η ελεύθερη έκφραση. Τα παιδιά δεν πιέζονται να συμμετέχουν, δρουν εθελοντικά και αυτοδιατίθενται.


Προσαρμογή των παιδιών στον παιδικό σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί

1ος Παιδικός Σταθμός

2ος Παιδικός Σταθμός

3ος Παιδικός Σταθμός

4ος Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός Μαγούλας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ