Περιβάλλον και Κοινωνία

Έντυπο - οδηγός της ομώνυμης έκθεσης, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ελευσίνας, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης από τις 5 Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου 2012. Το βιβλίο - όπως και η έκθεση - είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην Βιοποικιλότητα και το δεύτερο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τομείς που είναι προσανατολισμένη η δράση της Εταιρείας για την προστασία της φύσης.