Το 1ο μέρος περιλαμβάνει παραμύθια γραμμένα από τα μέλη του ΚΑΠΗ για το διαγωνισμό που έγινε το 1988 – 89. Το 2ο μέρος περιλαμβάνει μια επιλογή από ένα «παραμυθά»-μέλος  του ΚΑΠΗ.