Ζ΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρακτικά, χαιρετισμοί, εισηγήσεις του 7ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, που έγινε στην Ελευσίνα από 28 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 1997.