# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
111 17 Δεκ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

Package icon Λήψη βυθιζόμενοι κάδοι.zip (4.73 MB)
112 09 Δεκ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 82552

Package icon Λήψη Αστικός εξοπλισμός παγκάκια.zip (746.85 KB)
113 05 Δεκ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 82573

Package icon Λήψη ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΚΠΠΑ.zip (4.97 MB)
114 02 Δεκ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΛΠ"

Package icon Λήψη ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΧ. ΕΡΓΟΥ.zip (4.91 MB)
115 02 Δεκ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ" ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 82516

Package icon Λήψη ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜ. ΚΛΠ.zip (7.81 MB)
116 27 Νοε 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ  ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 81854

Package icon Λήψη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ.zip (10.44 MB)
117 21 Νοε 2019 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 81869

Package icon Λήψη TELEPH.zip (1.86 MB)
118 20 Νοε 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 81863

Package icon Λήψη stoles.zip (1.1 MB)
119 14 Οκτ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ)" ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.022,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 79935

Package icon Λήψη Ηλεκτρολογικό ομάδα Β.zip (6.32 MB)
120 08 Οκτ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2η  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 80294

Package icon Λήψη 2 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ.zip (11.69 MB)