Έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος ζήτησε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, για τον Ο.Λ.Ε από τον Υπουργό Ναυτιλίας

Alt
14 Ιουλ 2021 4:10 PM
Κατηγορία: Πόλη

Αργύρης Οικονόμου: «Θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος στο άγος των απλήρωτων δημοτικών τελών».

Έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος διεκδικεί ο Δήμος Ελευσίνας . Αυτό έγινε γνωστό, μετά τη συνάντηση του Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γ.Πλακιωτάκη.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος στον Υπουργό, σύμφωνα με τα αρ. 2 και 5 του Ν 4597/2019, το Ελληνικό Δημόσιο αποδίδει στους οικείους δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών, εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον Δήμο Ελευσίνας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου εξακολουθεί να παρέχει σειρά υπηρεσιών σε χώρους αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος, με τον Δήμο να υπολογίζει τα δημοτικά τέλη στο ποσό περίπου των 150.000€.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν, και τα πολλά προηγούμενα έτη, χωρίς όμως να πληρώνονται τα δημοτικά τέλη που τις αναλογούν. Έτσι πλέον, υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με το ύψος των επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το ύψους των υποχρεώσεων του ΟΛΕ για τα προηγούμενα έτη ξεπερνά τις 580.000€.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, εξερχόμενος δήλωσε: «Οι δικαστικές προσφυγές συντηρούν ένα ανταγωνιστικό πνεύμα, την ώρα που θα έπρεπε να έχουμε προμετωπίδα το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, παράγουν ένα επιπλέον κόστος γιατί οι δικαστικές προσφυγές και αντιδικίες απαιτούν δαπάνες και χρόνο. Με αυτό το σκεπτικό, επισκέφτηκα τον Υπουργό Ναυτιλίας, ζητώντας του να πράξει τα δέοντα, ώστε και οι προσφυγές να λήξουν και το άγος των παρελθόντων τελών με τα απλήρωτα δημοτικά τέλη να λήξει».