Καμία αύξηση των Δημοτικών Τελών από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Alt
23 Μαρ 2022 12:48 PM
Κατηγορία: Οικονομικά

Καμία αύξηση επί των ανταποδοτικών τελών για το 2022 δεν επιφέρει για τους συνδημότες μας, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που σύμφωνα με το ΦΕΚ 2375-07/06/2021 επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις 246/21 και 247/21 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας τα ανταποδοτικά τέλη για την χρήση του 2022 παραμένουν σταθερά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών η επιβάρυνση για του δημότες έγκειται αποκλειστικά και μόνο στο κομμάτι του ΤΑΠ( Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και η οποία θα πρέπει να είναι η μοναδική αλλαγή επί των λογαριασμών των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράδειγμα

Κατοικία 100 τ.μ. για τη χρήση του 2021 πλήρωσε για ΤΑΠ το ποσό των 19,95 ευρώ, ενώ για το 2022 -σύμφωνα με την αναπροσαρμογή- θα πληρώσει 24,15, ετησίως (διαφορά 4,2 ευρώ), η οποία θα επιμεριστεί τόσο στους έναντι όσο και στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Παρακαλούμε τους συνδημότες μας, σε περίπτωση που εντοπιστούν άλλες αποκλίσεις στους λογαριασμούς τους, να προσέλθουν στην Υπηρεσία του Δήμου μας (Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας και στα τηλέφωνα 210 5537241-243) για περαιτέρω διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται, πως στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος αλλά και για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε Ελευσίνα και Μαγούλα, ο Δήμος Ελευσίνας κρατά και για το 2022, σταθερά μειωμένα τα δημοτικά τέλη, με συντελεστές 0,7 για τις κατοικίες και 1,60 για τα καταστήματα, αντίστοιχα.

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες για την καθαριότητα της πόλης, την αποκομιδή των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, την εισφορά υπέρ ΕΣΔΝΑ αλλά και τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού.