ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΗΣ: (χωρίς αμοιβή) με θητεία από 1/03/2017 έως 31/12/2017 για την εποπτεία και τον συντονισμό:
-Του τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Λοιπών Υποδομών και των γραφείων του
-Του τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού εξοπλισμού και των γραφείων του
-Του τμήματος επέκτασης και συντήρησης πρασίνου και των γραφείων του,της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (χωρίς αμοιβή):  με θητεία από 1/03/2017 έως 31/12/2017 για την εποπτεία και τον συντονισμό:
-Του Δημοτικού ΚΔΑΥ
-Του τμήματος Περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και των γραφείων του της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
-Του γραφείου Προγραμματισμού ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τμήματος Διαφάνειας ,Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο αναθέτουμε την  υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου.88του ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του.