Παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ του Δήμου Ελευσίνας έως το τέλος του έτους

Alt
22 Σεπ 2021 6:27 PM

Τι συζήτησαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για τα προβλήματα που δημιουργεί πανελλαδικά η κινητικότητα των υπαλλήλων.

Μέχρι το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου 2021), παρατείνονται οι συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ, που απασχολείται στον Δήμο Ελευσίνας και προσελήφθηκε στα πλαίσια αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αυτό προβλέπει το Άρθρο 11 Τροπολογίας, που κατατέθηκε στο Ν/Σ του Υπουργείου Οικονομικών, «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμαρχος Ελευσίνας ήδη από τον Αύγουστο είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την παραμονή τους.

Ωστόσο, καίριο παραμένει το ζήτημα της υποστελέχωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικά σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τις κοινωνικές και τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί ο νόμος της κινητικότητας.

Εξάλλου, για το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων και τα προβλήματα που δημιουργεί σε πανελλαδική κλίμακα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, έχει δηλώσει σχετικά: « Το αίτημα των Δήμων για κάλυψη των υπαρχόντων κενών στις υπηρεσίες μας με μόνιμο προσωπικό, με προτεραιότητα στις κοινωνικές και τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η υποστελέχωση λόγω της κινητικότητας, στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων μας, εξακολουθούν να παραμένουν ως ζητήματα, ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων της Κ.Ε.Δ.Ε».

Τις θέσεις αυτές, δηλαδή το γεγονός πως η κινητικότητα των υπαλλήλων είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και το οποίο το συλλογικό όργανο των ΟΤΑ, η ΚΕΔΕ, θέτει σε υψηλή προτεραιότητα, επανέλαβε ο Πρόεδρος κ. Παπαστεργίου στον Δήμαρχο Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου, σε πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία.