Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

Alt
26 Φεβ 2021 11:44 AM

Τον Ιούνιο του 2020 το τμήμα πρασίνου του Δήμου μας, απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής αίτημα προκειμένου ο Δήμος μας να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας της με το “Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο” για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Έτσι στις 10 Φεβρουαρίου 2020 επισκέφτηκαν τον χώρο του παλαιού ελαιουργείου ερευνητές του ινστιτούτου και τοποθέτησαν παγίδα παρακολούθησης ακμαίων κουνουπιών.

Η παρακολούθηση αφορά το είδος, το γένος και τους πληθυσμούς των κουνουπιών.

Στόχος της ενέργειας είναι να βελτιστοποιηθεί το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών-προνυμφοκτονία που ήδη εφαρμόζει ο Δήμος για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων.

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας θα είναι 36 μήνες.