Δήμος Ελευσίνας: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Alt
13 Μάιος 2022 2:33 PM
Κατηγορία: Οικονομικά

Αναρτήθηκαν από τον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ) οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 53 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον Δήμο Ελευσίνας.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της – εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ – Δημόσιας Πρόσκλησης, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.

Αναλυτικά, οι θέσεις στον Δήμο Ελευσίνας κατανέμονται ως εξής:

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (27)

ΔΕ Αγιογραφίας (1)

ΔΕ Μουσικής - Εξειδίκευση Κιθάρα (1)

ΔΕ Μουσικής - Εξειδίκευση Πιάνο (1)

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ ή Δ κατηγορίας (2)

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων (1)

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (2)

ΤΕ Γραφιστικής (1)

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1)

ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού - Οικονομικού (1)

ΤΕ Λογοθεραπευτών (1)

ΤΕ Νοσηλευτών (1)

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1)

ΠΕ Δασκάλων (1)

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού - Οικονομικού (2)

ΠΕ Νοσηλευτών (2)

ΠΕ Φιλολογίας (1)

ΠΕ Φυσικής Αγωγής (2)

ΠΕ Φυσικών (1)

ΠΕ Ψυχολόγων (2)

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

 Από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων, ή

 Από το Μητρώο τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης και για κάθε άλλη πληροφορία, οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην παραπάνω διεύθυνση.