Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
131 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα <<Εργασίες επισκευής και συντήρησης (3) απορριμματοδεκτών συμπίεσης>>

PDF icon Λήψη P_01_28_11_2018.pdf (1.09 MB)
132 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την προμήθεια « Πινακίδων, Σημάτων του Κ.Ο.Κ, Πληροφοριακών Πινακίδων, Επιγραφών κλπ. »

PDF icon Λήψη P_02_28_11_2018.pdf (1.06 MB)
133 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) στην Δ.Ε. Ελευσίνας"

PDF icon Λήψη P_03_28_11_2018.pdf (1.11 MB)
134 28 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) στην Δ.Ε. Μαγούλας"

PDF icon Λήψη P_04_28_11_2018.pdf (1.11 MB)
135 22 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την «Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου»

PDF icon Λήψη P_01_22_11_2018.pdf (1.09 MB)
136 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "εργασία απολύμανσης-επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Ελευσίνας"

PDF icon Λήψη P_01_20_11_2018.pdf (1.11 MB)
137 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "Εργασία απολύμανσης-επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Μαγούλας"

PDF icon Λήψη P_02_20_11_2018.pdf (1.11 MB)
138 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την 'προμήθεια χονδρού αλατιού για τυχόν χιονοπτώσεις"

PDF icon Λήψη P_03_20_11_2018.pdf (1.08 MB)
139 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα την "δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή – πύλη του ΚΕΠ Υγείας"

PDF icon Λήψη P_04_20_11_2018.pdf (1.13 MB)
140 20 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με θέμα « Ανάθεση εργασιών σε δικαστικό επιμελητή »

PDF icon Λήψη P_05_20_11_2018.pdf (1.1 MB)