Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
151 09 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ « Ανάθεση εργασιών σε δικαστικό επιμελητή »

PDF icon Λήψη P_02_09_11_2018.pdf (1.1 MB)
152 09 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Συντήρηση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στη ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»

PDF icon Λήψη P_03_09_11_2018.pdf (1.07 MB)
153 09 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ « Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων σε δημοτικά κτίρια»

PDF icon Λήψη P_04_09_11_2018.pdf (1.09 MB)
154 09 Νοε 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ "Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου"

PDF icon Λήψη P_05_09_11_2018.pdf (1.03 MB)
155 30 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για την ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα»

PDF icon Λήψη P_01_30_10_2018.pdf (1.11 MB)
156 26 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

PDF icon Λήψη P_01_26_10_2018.pdf (1.07 MB)
157 26 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

PDF icon Λήψη P_02_26_10_2018.pdf (1.08 MB)
158 24 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

PDF icon Λήψη P_01_24_10_2018.pdf (1.1 MB)
159 23 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "Ελεγχο του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού έτους 2017 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών"

PDF icon Λήψη P_01_23_10_2018.pdf (1.06 MB)
160 17 Οκτ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ

PDF icon Λήψη P_01_17_10_2018.pdf (1.04 MB)