Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
201 22 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια ενός αναβατορίου για ΑΜΕΑ 

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_22_05_2018.doc (169 KB)
202 22 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  Προμήθεια Σπόρων Φυτών Δενδρυλλίων

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_22_05_2018.doc (281.5 KB)
203 21 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_21_05_2018.doc (160.5 KB)
204 21 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 26-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_11_21_02_2018.doc (136.5 KB)
205 21 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Αρ. Μελέτης 9-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_12_21_02_2018.doc (136.5 KB)
206 18 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια τριών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_18_05_2018.doc (146 KB)
207 18 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Συντήρηση - Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_18_05_2018.doc (190 KB)
208 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_04_05_2018.doc (156.5 KB)
209 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_04_05_2018.doc (208.5 KB)
210 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_03_04_05_2018.doc (176 KB)