Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
201 18 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια τριών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_18_05_2018.doc (146 KB)
202 18 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Συντήρηση - Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_18_05_2018.doc (190 KB)
203 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_04_05_2018.doc (156.5 KB)
204 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_04_05_2018.doc (208.5 KB)
205 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_03_04_05_2018.doc (176 KB)
206 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Microsoft Office document icon Λήψη P_04_04_05_2018.doc (150.5 KB)
207 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Microsoft Office document icon Λήψη P_05_04_05_2018.doc (188.5 KB)
208 04 Μάιος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_06_04_05_2018.doc (161.5 KB)
209 30 Απρ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_30_04_2018.doc (152.5 KB)
210 28 Μαρ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΞ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_28_03_2018.doc (281 KB)