Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
231 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης 30-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_08_21_02_2018.doc (136.5 KB)
232 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 19-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_09_21_02_2018.doc (136 KB)
233 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 15-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_10_21_02_2018.doc (136 KB)
234 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ) Αρ. Μελέτης 26-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_11_21_02_2018.doc (136.5 KB)
235 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Αρ. Μελέτης 9-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_12_21_02_2018.doc (136.5 KB)
236 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Αρ. Μελέτης 11-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_13_21_02_2018.doc (136.5 KB)
237 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ) Αρ. Μελέτης 23-2018

Microsoft Office document icon Λήψη P_14_21_02_2018.doc (137 KB)
238 21 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Microsoft Office document icon Λήψη P_15_21_02_2018.doc (227 KB)
239 20 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Microsoft Office document icon Λήψη P_01_20_02_2018.doc (145 KB)
240 20 Φεβ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Microsoft Office document icon Λήψη P_02_20_02_2018.doc (142.5 KB)