Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

# Ημ/νία Δημοσίευσης Τίτλος Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
61 06 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη "Συντήρηση - Συνδρομές - Τεχνική Υποστήριξη - Αναβάθμιση Λογισμικών και Εκπαίδευση Δήμου Ελευσίνας"

Package icon Λήψη DIADIKASIA.zip (1.05 MB)
62 06 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα: "Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά θέματα"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.pdf (204.09 KB)
63 06 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα : Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών « Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ _ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.pdf (229.01 KB)
64 06 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την «Δαπάνη για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στις εκστρατείες
ECOMOBILITY & FREEMOBILITY 2019-20»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ECOMOBILITY _ FREEMOBILITY 2019-2020.pdf (157.87 KB)
65 06 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβολή προσφοράς με θέμα την "Συντήρηση-Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΔΕ Ελευσίνας" PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf (237.19 KB)
66 05 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα: Υποβολή Αιτήματος για "Σύμβουλο Υποστήριξης για τη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος Έργων του Δήμου στο πλαίσιο της Π.Π.Ε. 2"

PDF icon Λήψη 2021 SUPPORT ADVISER.pdf (233.38 KB)
67 05 Μαρ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την παροχή υπηρεσιών catering για την διεξαγωγή συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17-03-2020 στο πλαίσιο των εκστρατειών ECOMOBILITY & FREEMOBILITY 2019-2020

PDF icon Λήψη ECOMOBILITY _ FREEMOBILITY 2019-2020.pdf (158.94 KB)
68 27 Φεβ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την: “Συνδρομή με ετήσιο συμβόλαιο για σύστημα συναγερμού με εικοσιτετράωρο κέντρο λήψης σημάτων”

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΠΕ.pdf (149.09 KB)
69 18 Δεκ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

PDF icon Λήψη ANTLIOSTASIA.pdf (172.1 KB)
70 16 Δεκ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα την: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 50001"

PDF icon Λήψη ISO 50.001 2011 .pdf (109.34 KB)