Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ελευσίνας

Alt
04 Οκτ 2022 2:00 PM
Κατηγορία: Πόλη

Υπεγράφη το πρωί της Τρίτης 4 Οκτωβρίου, η σύμβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ελευσίνας, μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου και του αναδόχου του έργου.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σ.Α.Π., τη μελέτη του οποίου συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους χώρους και τα δημοτικά κτήρια, καθώς και η αποτύπωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών.

Μετά την ανωτέρω καταγραφή, αποτυπώνονται τα σημεία τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, όπως χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, διαβάσεις κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου/Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος μας συνεχίζει να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις από χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να εξασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παρεμβάσεις, μέσω του Σ.Α.Π. αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ, με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος».