ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από grtypou on 29 Ιουλ 2021 8:49 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυ

Από grtypou on 28 Ιουλ 2021 8:20 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητα

Από grtypou on 26 Ιουλ 2021 4:11 PM

Μία εκκρεμότητα ετών, με πολλά πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις είναι αυτή που λύθηκε το προηγούμενο διάστημα από τις τεχνικές υ

Από grtypou on 26 Ιουλ 2021 8:56 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυ

Από grtypou on 23 Ιουλ 2021 9:34 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και Α

Από grtypou on 27 Ιουλ 2021 8:28 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυ

Από grtypou on 26 Ιουλ 2021 3:20 PM

Αργύρης Οικονόμου: «Έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με το παρελθόν αλλά δεν είμαστε ακόμη στο επίπε

Από grtypou on 24 Ιουλ 2021 11:28 AM

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυ

Από grtypou on 22 Ιουλ 2021 7:44 PM

Άνοιξε η πλατφόρμα, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 3 Αυγούστου,  για τις αιτήσεις που αφορούν την απόκτηση voucher δωρε