Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Ελευσίνας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

25 Μάιος 2021 3:41 PM
  • Χαμόγελο του Παιδιού

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών η 25 η Μαΐου και ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει το Σύμφωνο Συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ειδικότερα, ο Δήμος Ελευσίνας μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωρά σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας στην προσπάθεια για αποτελεσματική συνεργασία, με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο.

Για την πρωτοβουλία αυτή, λήφθηκαν υπόψιν μία σειρά από κρίσιμους παράγοντες, όπως:

- Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του βιοτικού επιπέδου, αδυναμίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α., καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της οικογένειας, όσο και την υγιή ψυχική και συναισθητική ανάπτυξη των παιδιών.

- Τα περιστατικά παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση, τα ασθενή παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νοσοκομεία καθώς και περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά, κατά αρμοδιότητα φορέων.

- Οι εξαφανίσεις παιδιών, αλλά και ενηλίκων.

Η επιτυχία στην αναζήτηση των εξαφανισθέντων ατόμων επικεντρώνεται κυρίως στη σωστή και έγκυρη εκτίμηση των κριτηρίων επικινδυνότητας για το άτομο που αναζητείται.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, οι δύο φορείς θα αναπτύξουν ένα ειδικό πλάνο δράσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών

- συμμετοχή στις εθελοντικές ομάδες έρευνας και διάσωσης - προγράμματα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής σε παιδιά - κινητές ιατρικές μονάδες - παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά

- πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων στα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και στελεχών άλλων υπηρεσιών του Δήμου

Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η Στέλλα Κάβουρα – εντεταλμένη σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας- δηλώνει: «Θέλουμε η Δημοτική Αστυνομία της Ελευσίνας να αναβαθμιστεί από ένα όργανο αστυνόμευσης, σ’ έναν ουσιαστικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Η τήρηση των δημοτικών κανόνων και η κοινωνική ασφάλεια, μπορούν να συμπορευθούν, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μία σύγχρονη φιλοσοφία που θέλει την Δημοτική μας Αστυνομία σύμμαχο στις ανάγκες των πολιτών. Είμαι βέβαιη, ότι η συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την φιλοσοφία αυτής της Δημοτικής Αρχής».

Για το θέμα, τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, λέγοντας: «Η προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής φροντίδας, της αλληλεγγύης, της προαγωγής της υγείας παιδιών, τόσο στο πεδίο της παρέμβασης, όσο σ’ αυτό της προστασίας, είναι για εμάς προτεραιότητα. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθώ προσωπικά με τον Πρόεδρο Κώστα Γιαννόπουλο, ώστε να συζητήσουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε από κοινού, για την υποστήριξη των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Συλλόγου».